Home

Animittaderdeoog-medium-init-

Voor mij staat voorop dat ieder mens het zelfgenezend vermogen kan activeren.

Door diepgaand te onderzoeken waaraan de problematiek ten grondslag ligt kun je helen en transformeren.

Terry Albers
Natuurgeneeskundig therapeut
Luchtenstein 13
7957 CS De Wijk
animitta@ziggo.nl
0522-851884/06-15382063

Beroepsverenigingen VVBET