contact

Terry Albers
Natuurgeneeskundig therapeut
Luchtenstein 13
7957 CS De Wijk
animitta@ziggo.nl
0522-851884/06-15382063

Beroepsverenigingen Het Verbond en RBCZ.
Vergoeding door de meeste zorgverzekeraars!