werkwijze

Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelfherstellende vermogen van de mens.

Energetische therapie is gegrond in oeroude tradities. Te denken valt onder meer aan de Chinese en Ayurvedische Geneeswijzen, waarbij het werken met energiebanen (meridianen), acupunctuur, chakra’s en de natuurelementen een duidelijke plek hebben. Het overeenkomstige aspect in het geheel is energie en valt onder natuurgeneeskunde. Natuurgeneeskunde richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens: op het lichamelijke, het energetische en psychische (emotioneel, mentaal en spiritueel) niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee.

De wijze van behandeling richt zich dus niet alleen op zieke organen en bijkomende symptomen, maar op de gehele mens. Kortom: Natuurgeneeskunde werkt volgens een holistisch mensbeeld. De therapie gaat ervan uit dat mensen ziek worden als hun toestand van evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opzicht, min of meer langdurig is verstoord. Chronische ziekten ontstaan wanneer de natuurlijke geneeskracht van de mens niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. De natuurlijke geneeskracht wordt gezien als vitale levenskracht, die aanwezig is in ieder mens, een natuurlijke neiging naar gezondheid en een vermogen tot zelfhandhaving. Onze energetisch therapeut kan deze levenskracht stimuleren.

Energetische behandeling

Ieder lichaamsdeel, iedere lichaamsfunctie is op energetisch niveau terug te vinden in het auraveld. Onze energetisch therapeut is opgeleid in het waarnemen (readen) van de aura en de auralagen die zich daarin bevinden. Deze lagen vertegenwoordigen allemaal een andere functie en kunnen gekoppeld worden aan de dimensies, te weten lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Onze therapeut kan desgewenst energie toevoegen of afvoeren (healen) in deze lagen en in de energiepunten en –banen. Deze energetische aspecten maken deel uit van een energetische anatomie, de opbouw van het energetische lichaam. Dit is de basis van het vakgebied van een energetisch therapeut. Onze energetisch therapeut kan de cliënt helpen om een bewustzijnsverandering op gang te brengen. Het hele proces is erop gebaseerd dat de cliënt weer in zijn kracht komt te staan en weer de regie kan (her)nemen over zijn eigen leven.

*Tekst van de website van Het Verbond voor Energetisch Therapeuten . Voor meer informatie zie website www.VVET.nl

 

Als ik eerst kennis heb gemaakt met jou en je probleem kan ik inschatten wat nodig is. Dat kan door middel van helderziendheid, heldervoelendheid  en helderwetendheid, NLP, energetische behandeling en klank.

De helende en transformerende energie kan via een gesprek, stilte, hartoverdracht of via de handen overgebracht worden. Ook is het mogelijk dat ik op verschillende lagen van leven kan schouwen, waardoor iets van een incarnatieprobleem herkend zou kunnen worden, een voorval in het leven vanaf de geboorte, een overtuiging die belemmerend is kan uitleggen.

Belangrijk blijft echter dat de cliënt tot eigen inzicht kan komen. Ook is het belangrijk dat je zelf besluit tot verandering.  Hiermee zet je het zelfgenezend vermogen in werking!

 Een behandeling kan op de volgende wijze:

*Individueel: in een persoonlijk consult, meestal is een aantal keren terugkomen belangrijk voor een stevige zetting

*Gericht op een lichamelijk probleem, soms met inzet van middelen

*Gericht op een geestelijk of spiritueel probleem

*Gericht op ‘entiteiten’

*Gericht op dieren, speciaal voor paarden

*Gericht op coaching, om je bijvoorbeeld te begeleiden op je weg in het paranormale, of naar dieper inzicht in het (spirituele-)leven,

*Relatieconsult

*E-mailconsult: via e-mail kan ik vragen beantwoorden, zonder dat de cliënt de (lange) reis naar De Wijk hoeft te maken.