tarieven

Animitta zwanen hartje 2014 025Tarievenlijst per 1-7-2016

 A-Therapeut Natuurgeneeskundige Therapie Terry Albers

Consultprijs van 45 minuten                                                 €60,=

Consult voor 2 personen in relatie met elkaar

tijdens 1 consult van 1 uur                                                    €80,=

Minimumuitkeringen: per consult indien niet bij vergoed

door zorgverzekeraar                                                             € 45,=

½ Consult tot 25 minuten                                                       €35,=

Telefonisch consult alleen voor cliënten die al onder behandeling

zijn per 15 minuten                                                                 €25,=

Emailconsult                                                                              €35,=

Vita integrale differentiatietest                                              €50,=


*Afpraken over het te betalen bedrag worden van te voren gemaakt voor de uitzonderingsgevallen.

*Annuleren van afspraken uiterlijk 48 uur tevoren, daarna wordt €25,= in rekening gebracht.

*Bij behandeling aan huis worden autokosten berekend.

*Betalingen contant.

 

 

het verbondanimitta RBCZ_thumb