wet op de privacy

Animitta butterfly-611169_1920

Wet op de Privacy (AVG)

Recht op informatie:

Betrokkenen hebben het recht om aan de therapeut te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

• Inzagerecht:

Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.

• Correctierecht:

Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de therapeut om dit te corrigeren.

• Recht van verzet:

Betrokkenen hebben het recht aan de therapeut te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

• Recht om vergeten te worden:

In gevallen waarin de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht de persoonsgegevens te laten verwijderen.

• Recht op bezwaar:

Betrokkenen hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De therapeut zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.